Indledning

Når du besøger www.silkeborg-uld.dk og tilknyttede tjenester, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller foretager køb på hjemmesiden, behandler Silkeborg Uldspinderi ApS herefter ”Silkeborg Uldspinderi”, ”vi” eller ”vores” dine personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik.

 

Dataansvar

Silkeborg Uldspinderi er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, som er beskrevet i de følgende afsnit.

Hvis du gerne vil i kontakt med os, er vores kontaktoplysninger:

Silkeborg Uldspinderi ApS

Papirfabrikken 74

8600 Silkeborg

CVR-nr.: 11212441

Telefon: 86 88 17 38

E-mail: info@silkeborg-uld.com

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger, når du besøger vores hjemmeside, eller når nu besøger os i en af vores butikker.

 

Brug af hjemmeside uden tilmelding af tjenester

Det er muligt for dig at anvende hjemmesiden uden, at vi indsamler oplysninger om dig. Du skal dog være opmærksom på, at der på hjemmesiden anvendes cookies, hvorfor en deaktivering heraf kan nedsætte funktionaliteten på vores hjemmeside. Hvis du accepterer cookies ved besøg på hjemmesiden, behandler vi de personoplysninger, som du måtte give samtykke til i den forbindelse, herunder oplysninger om din IP-adresse, oplysninger om din internetbrowser, hvilke undersider du besøger samt hvor længe besøget varer. Du kan læse mere om cookies, herunder hvilke cookies vi anvender og til hvilke formål, samt hvem vi deler cookies med i vores cookiepolitik.

 

Tilmelding til tjenester og afgivelse af ordrer på hjemmeside

Hvis du via hjemmesiden tilmelder dig tjenester, accepterer visse cookies, kontakter os eller afgiver en ordre, behandler vi dine personoplysninger for at levere vores tjenesteydelser til dig, forbedre vores service og sikre kvalitet i vores tjenester.

 

Ordrer

Silkeborg Uldspinderi behandler følgende oplysninger, når du afgiver en ordre via hjemmesiden:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Land
 • Betalingsoplysninger
 • Login & password
 • IP-adressse(r)
 • Oplysninger om købet

 

Formålet med behandlingen er:

 

 • Administration af din relation til os
 • Levering af vores ydelser, herunder ekspedere din ordre
 • Forbedring af vores tjenester
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger er:

 • Vi behandler dine oplysninger for at opfylde den kontrakt, vi indgår, når du afgiver en ordre, herunder for at ekspedere din ordre og levere det købte til dig (GDPR art. 6, stk. 1, litra b).
 • Hvis du har givet dit samtykke, behandler Silkeborg Uldspinderi desuden dine oplysninger for at tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig (GDPR art. 6, stk. 1, litra a).
 • Vores legitime interesse i at tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig (GDPR, art. 6 stk 1, litra f).

I forbindelse med din ordre deler vi dine oplysninger med følgende tredjeparter:

 • Distributionsvirksomheder såsom DHL og GLS for at kunne fremsende dine varer
 • Trustpilot udelukkende til brug for, at Trustpilot kan kontakte dig pr. e-mail vedr. din bedømmelse af købsforløbet.
 • Udbydere af sociale medietjenester eller lignende tredjeparter med henblik på markedsføring og reklame.

 

Nyhedsbrev

Silkeborg Uldspinderibehandler følgende oplysninger, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev:

 

 • Navn
 • E-mailadresse
 • øvrige kontaktoplysninger, som du måtte oplyse os

 

Formålet med behandlingen er:

 

 • Fremsendelse af nyhedsbreve
 • Besvarelse af din henvendelse
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger er:

 • Efter modtagelsen af dit samtykke til at modtage nyhedsbreve, er retsgrundlaget for fremsendelse af nyhedsbrevet Silkeborg Uldspinderis legitime interesser, da vi anvender dine oplysninger med henblik på at fremsende det ønskede materiale (GDPR art. 6, stk. 1, litra f)
 • Hvis du kontakter os, er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger Silkeborg Uldspinderis legitime interesser i at besvare din henvendelse (GDPR art. 6, stk. 1, litra f)

 

Silkeborg Uldspinderi videregiver dine oplysninger til tredjeparter, herunder fx udbydere af sociale medier eller lignende tredjeparter, som Silkeborg Uldspinderi samarbejder med i forbindelse med markedsføring. Silkeborg Uldspinderi kan desuden anvende leverandører – fx af IT-hosting og nyhedsbrevstjenesteudbydere (databe-handlere).

 

Databehandlere og overførsel af personoplysninger til tredjelande

Dine personoplysninger kan deles med leverandører, samarbejdspartnere, aftaleparter eller andre tredjeparter, der behandler data på vegne af Silkeborg Uldspinderi (databehandlere). Ved brug af databehandlere sikrer Silkeborg Uldspinderi, at der indgås en skriftlig aftale, hvorefter databehandleren alene må behandle personoplysninger i overensstemmelse med Silkeborg Uldspinderis instruks og til brug for Silkeborg Uldspinderis formål, som angivet i denne privatlivspolitik. Det vil være et krav, at databehandleren etablerer tilstrækkelige organisatoriske og sikkerhedsmæssige sikkerhedsforanstaltninger.

Silkeborg Uldspinderi overfører kun personoplysninger til lande uden for EU/EØS, når der er truffet passende foranstaltninger for at beskytte dem, hvilket er et krav efter databeskyttelseslovgivning. Overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande, vil ske med relevant lovligt overførselsgrundlag; i de fleste tilfælde efter Europa Kommissionens standardkontrakter.

For at understøtte funktioner i forbindelse med køb på vores hjemmeside anvender vi Shopify, der som udgangspunkt alene behandler oplysninger inden for EU/EØS. Shopify kan desuden overføre oplysninger til Canada, der af EU Kommissionen er godkendt som et sikkert tredjeland, da Shopify er underlagt den canadiske databeskyttelseslovgivning (PIPED ACT).

 

Opbevaring af oplysninger

Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige af hensyn til ovenstående formål.

Vi opbevarer desuden dine oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter lovgivningen, fx bogføringslovgivningen, hvor visse oplysninger skal opbevares i 5 år.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode Silkeborg Uldspinderi om at få indsigt i dine personoplysninger. Såfremt dine person- oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Silkeborg Uldspinderi om at berigtige oplysningerne. Du har også ret til at anmode Silkeborg Uldspinderi om at slette eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger, i visse tilfælde gøre indsigelse mod behandlingen, ligesom du kan have ret til dataportabilitet. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du rette henvendelse til info@silkeborg-uld.com eller via post Silkeborg Uldspinderi ApS, Vandværksvej 10, 8620 Kjellerup, Danmark.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som du kan kontakte på dt@datatilsynet.dk eller +45 33 19 32 00.

I de tilfælde vores behandling udelukkende er baseret på dit udtrykkelige samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.